Korona vírus Covid-19

Manuál ku koronavírusu od expertov z nemocnice Bulovka v ČR

Manuál ku koronavírusu od expertov z nemocnice Bulovka v ČR

Vážení pacienti, klienti, priatelia,

v súčasnej dobe čelíme hrozbe menom korona vírus Covid-19. Ochorenie korana vírusom nemá také typické príznaky, na základe ktorých by ho bolo možné okamžite identifikovať.

Oficiálne materiály definujú, že ochorenie sa prejavuje náhle zvýšenou teplotou, suchým kašľom, dušnosťou, slabosťou a bolesťami svalov.

My zdravotníci ale vidíme, že väčšina chorých s preukázanou infekciou na korona vírus má len ľahko zvýšenú teplotu a k tomu známky zápalu nosohltana, čiže nádchu, mierne bolesti v hrdle a niekedy aj kašeľ. Nie sme teda schopní podľa prejavov choroby vytipovať osoby, ktoré prekonávajú korona vírusovú infekciu a odlíšiť ich od ľudí s bežným nachladnutím.

Teraz stále ešte trvá snaha zastaviť šírenie infekcie, ale pritom jednotlivé prípady výskytu ochorení bez akejkoľvek zjavnej epidemiologicjek súvislosti vedú k záveru, že infekcia je už teraz kdekoľvek medzi nami, hoci zatiaľ nie masívne. Pri akomkoľvek prípade aj mierne respiračnej infekcie musíme byť pripravení na možnosť, že jej pôvodcom je koronavírus.

Za tejto situácie postupne prestáva mať zmysel dohľadávať epidemiologickej súvislosti medzi jednotlivými prípadmi a nachádzať kontakty a vykazovať podozrivých jedincov do karantény. Namieste sú plošné reštriktívne opatrenia, ktoré vyhlasuje štát a ktoré majú zabrániť ľahkému prenosu vírusu a, samozrejme aj individuálna ochrana, ktorú by mal vykonávať každý občan sám za seba. Tieto snahy už majú iný cieľ: epidémiu nie je možné zastaviť, je ale dôležité spomaliť jej nástup tak, aby neprebiehala explozívne, ale pokiaľ možno pozvoľna.

Prečo je dôležité zabrániť explozívnej epidémii

explozívny priebeh epidémie bol zaznamenaný v čínskom meste Wu-chan a v severnom Taliansku, ktorý mal za následok zlyhanie zdravotníctva a vysoký počet úmrtí. Naproti tomu Nemecko alebo Južná Kórea majú síce vysoký počet nakazených, ale nízky počet úmrtí. 

Nebezpečenstvo, ktoré vyplýva z expolzívnej epidémie sú:

 • ak ochorie veľké množsto ľudí naraz, zastaví sa chod spoločnosti, ochromia sa výrobné podniky, obchod...
 • ak ochorie veľké množsto zdravotníkov, hrozí, že nás nebude mať kto ošetrovať
 • doterajšie skúsenosti s koronavírusovou infekciou ukazujú, že závažnosť ochorenia závisí aj od množstva infekcie, ktorou sa postihnutý nakazí. Ak sa nachádza v prostredí, kde je vysoký výskyt infikovaných ľudí,bude vystavený väčšiemu riziku, že sa nielen nakazí, ale priebeh choroby bude ovaľa ťažší.

Čo vieme o vlastnostiach vírusu a priebehu choroby

Koronavírus patrí do skupiny vírusov, kotré sú pomerne citlivé na vonjakšie vplyvy, nevyhovuje mu príliš studené (mráz) a príliš teplé prostredie (slnko, horúco). Vo vonkajšom prostredí vydrží len niekoľko desiatok minút. Avšak v uzavretom prostredí so stálou teplotou a vlhkosťou vydrží aj niekoľko dní. Na svojom povrchu majú koronavírusy lipidový (tukový) obal, ktorý je možné zničiť pomocou alkoholových rozpúšťadiel, ale aj obyčajného mydla.

Vírus sa dostane do tela cez dýchacie cesty ale aj cez sliznice. Inkubačná doba zvyčajne činí 5 dní s rozmedzím 2-14 dní.Infecia prebueha ako obyčajná viroźa - bolesti hlavy, kašeľ, zvýšená teplota. V niekotrých prípadoch chorý nevykazuje žiadne príznaky. Takýto ľahký priebeh býva spravidla u detí, mladých a inak zdravých ľudí. 
Naopak, u osôb starých a primárne chorých môže vírus postihnúť dolné dýchacie cesty a pľúca. Hlavným klinickým prejavom je potom kašeľ, horúčka a narastajúci dýchavičnosť. Väčšie riziko takéhoto priebehu nastáva najmä v situáciách, kedy je infekčná dávka veľká, napríklad ak sa choroba roznesie v domove seniorov, kde všetci ochorie naraz.

Častou otázkou je, či ochorenie zanecháva trvalú imunitu. Zatiaľ sa zdá, že v tomto ohľade záleží na závažnosti choroby. Pri veľmi ľahko prebiehajúcej infekcii nemusí viesť k významnej tvorbe špecifických protilátok, čo znamená, že človek aj po prekonanej infekcii môže zostať k nákaze vnímavý. Naopak po stredne ťažko a ťažko prebiehajúce choroby sa protilátky takmer určite vytvorí a imunita je potom dlhodobá.

Spôsob prenosu infekcie

Vylučovanie vírusu pravdepodobne začína deň pred vznikom prvých klinických prejavov (nádcha, kašeľ, vzostup teploty) a trvá po celú dobu choroby a ešte niekoľko dní po jej skončení. Doba vylučovania vírusu po odznení klinických prejavov je závislá okrem iného na stave imunity; u jedincov so zníženou imunitou môže vylučovanie trvať dlhšie ako týždeň po normalizácii telesnej teploty. Všeobecne je zrejme možné odporučiť, aby po prekonaní choroby človek zostal ešte týždeň v izolácii.

Väčšina chorých sa nakazí jedným z dvoch spôsobov. Prvým a najnápadnejším je nákaza vzduchom prostredníctvom infekčného aerosólu. Infekčné aerosól vzniká najmä pri kýchaní a pri kašli. Mikrokvapôčky obsahujúce veľké množstvá vírusu sa spravidla niekoľko minút vznášajú vo vzduchu a potom priľne na okolitých predmetoch. Ak sa dostanú mikrokvapôčky na sliznice doteraz zdravého človeka, ľahko u neho vyvolajú infekciu.

Druhým, rovnako veľmi častým spôsobom šírenia nákazy, je prenos kontaktom. V tomto prípade ide o to, že sekréty z nosa, úst a dýchacích ciest chorého, vrátane sĺz, obsahujú vírus, ktorý v zaschnutom sekrétu pretrváva na povrchoch predmetov rôzne dlhú dobu, v závislosti na okolitých podmienkach.

Na pokožke rúk vydrží rádovo desiatky minút, na povrchu vreckoviek, ale aj na držadlách v dopravných prostriedkoch, na bankovkách, tlačidlách, klávesniciach počítačov a ďalších často dotýkaných predmetoch môže prežívať niekoľko dní. K nákaze dochádza najčastejšie tak, že si doteraz zdravý človek najprv kontaminuje ruky dotykom znečisteného predmetu, a potom si rukami zanesie infekciu do nosa, úst alebo očí.

Používanie rúšok a respirátorov

Jednoduché papierové alebo látkové rúška poskytujú čiastočnú ochranu niekoľko desiatok minút, presnejšie do tej doby, než pôsobením vlastného dychu zvlhnú. Látkové rúška je možné opakovane použiť po prepraní vo vode teplejšej ako 60 ° C a prípadnom prežehlení, papierové rúška sú jednorazové. Respirátory, ktoré poskytujú vyšší stupeň ochrany, lepšie tesnia a dlhšie chrána. Používajú je predovšetkým zdravotníci, ktorí sú vystavení značnému riziku infekcie po dlhú časť svojej pracovnej doby.

Niektoré respirátory majú ventil. Pred ich použitím je nutné si ujasniť, o aký ventil ide. Výdychový ventil umožňuje ľahký výdych, vzduch pri výdychu odchádza ventilom a nie je teda filtrovaný. Tento typ respirátora je určený pre ochranu zdravých osôb, ktoré sa nachádzajú v rizikovom prostredí. Naopak existujú respirátory opatrené vdechovým ventilom, kde je uľahčený vdych a filtruje sa vydychovaný vzduch; tieto respirátory majú používať chorí ľudia, aby infekciu nešírili ďalej.

Ďalej je vhodné rozlišovať, v akých situáciách sú rúška potrebné a kedy nie

Pri pobyte vo voľnej prírode (prechádzky, šport, venčenie psov) bez kontaktov s ostatnými ľuďmi (zbytočne sa nepribližovať, nedávať sa do reči) je riziko prenosu minimálna a nosenie rúška teda nie je potreba. Prenos by mohol hroziť v prípadoch, keď je vonku veľká koncentrácia ľudí.

Chorý človek, u ktorého bola infekcia koronavírusy preukázaná alebo ktorý má príznaky akejkoľvek respiračnej infekcie, by naopak rúško nosiť mal. Rúško má v tomto prípade dvojaký účel: obmedzuje vylučovanie vírusu do okolia a zároveň pôsobí ako optický signál, ktorý varuje okoloidúci, aby s takto označeným jedincom nevstupovali do kontaktu.

V uzavretých priestoroch sa potreba rúška musí posudzovať individuálne, v závislosti na štyroch okolnostiach: hustota ľudí; riziko, že niektorý z prítomných je zasiahnutý infekciou; prítomnosť seniorov a oslabených osôb; možnosť účinného vetrania. Rúšku by mal nosiť každý, kto má prejavy respiračné infekcie, ale samozrejme ju môžu nosiť aj tí, ktorí sa potrebujú chrániť.

Ako sa má v čase epidémie chrániť človek, ktorý je doteraz zdravý

 • Vyvarovať sa kontaktu s ľuďmi, kotrí majú prízaky infekcie dýchacích ciest. Riziko prenosu infekcie je väčšia pri dlhotrvajúcom kontakte a vtedy, ak k expozícii došlo v uzavretom priestore. Cestovanie metrom je z tohto hľadiska rizikovejšie ako cestovanie električkou alebo autobusom.
 • Pre priamu osobnú ochranu pred infekciou aerosólom je možné použiť rúško; k tomu je vhodné súčasne nosiť okuliare ako ochranu očí. Ochrana je tým lepšia, čím lepšie rúško dolieha k tvári.
 • Ochranou proti prenosu kontaktom je čo najvyššia hygiena rúk. Odporúča sa ruky si dôkladne umývať mydlom vždy po príchode domov. Nedotýkať sa predmrtov, ktorých sa nedávno dotýkalo mnoho iných ľudí (držadlá, tlačidlá, kľučky). Pri častejšom pobyte vo verejných priestoroch sa odporúča zaobstarať si dezinfekčný prostriedok na ruky v spreji, prípadne používať rukavice.
 • Po dotyku predmetov, ktoré mohli byť kontaminované, si človek nemá siahať na tvár, predovšetkým do okolia očí, nosa a úst skôr, než si dôkladne umyje ruky.
 • Miestnosti, v ktorých sa ľudia zdržujú dlhší čas, je vhodné často vetrať.

Čo má robiť človek v karanténe, ktorý bol v kontakte s infekciou a pritom je subjektívne zdravý

 • Človek v karanténe sa nesmie stýkať s inými ľuďmi
 • Ak musí vyjsť z domu, napr. Na nevyhnutný nákup, mal by mať rúško. (Je potrebné dodať, že nosenie rúška je dôležité hlavne ako optický signál pre okolie. Kým je človek zdravý a z dýchacích ciest neodchádzajú žiadne sekréty, je riziko prenosu nákazy vzdušnou cestou minimálne.) Človek v karanténe smie sám chodiť do prírody, venčiť psa a pod. , ak tomu nebránia nejaké špeciálne ustanovenia alebo obmedzenia.
 • V tejto fáze nemá zmysel realizovať vyšetrenie na prítomnosť koronavírusu. Prípadný pozitívny výsledok len potvrdí, že človek má v sebe infekciu; kým je však subjektívne zdravý, je jeho režim rovnaký ako v karanténe, nič sa nemení. Ak bude výsledok testu negatívny, znamená to, že v danej chvíli človek vírus nevylučuje; avšak inkubačná doba beží a už nasledujúci deň môže choroba prepuknúť. Negatívny výsledok testu teda nemožno považovať za akési vystavenie bezinfekčnosti; jeho platnosť nie je väčšia ako 24 hodín.

Ako má postupovať človek, ktorý má prejavy akékoľvek respiračné infekcie

 • V čase epidémie by sa každý takýto človek mal správať tak, ako keby mal koronavírusovú infekciu už preukázanú. Predovšetkým teda zostať doma a nešíriť infekciu medzi ostatných ľudí.
 • Podľa súčasných nariadení má človek s príznakmi infekcie dolných dýchacích ciest (horúčka, kašeľ, prípadne dýchavičnosť) svoje ochorenie telefonicky ohlásiť pracovníkom spádovej hygienickej stanice. Tí rozhodnú o tom, či je potrebné vykonať vyšetrenie na preukázanie koronavírusu.

 

Základné hygienické opatrenia k zábrane šíreniu infekcie sú všeobecne známe:

 • Kašľať a kýchať do vreckovky na jedno použitie alebo lakťovej jamky, nie do dlane.
 • Na smrkaní používať len papierové vreckovky, ktoré sa hneď po použití vyhadzujú do odpadkových nádob alebo do igelitového vrecka; rozhodne by sa nemali vracať späť do vreciek alebo do kabeliek.
 • Umývať alebo dezinfikovať si ruky po smrkaní alebo inej manipulácii so sekrétmi z dýchacích ciest.

Ak musíte vyjsť medzi ľudí, tak len s rúškom

Pretože proti koronavírusu zatiaľ nie je k dispozícii žiadna účinná špecifická liečba, odporúča sa aspoň podporovať imunitný systém, tj. dostatočne spať, zdravo sa stravovať, užívať vitamín C a podobne. V súčasnej dobe prebieha intenzívny výskum možných protivírusových liekov a je pravdepodobné, že počas niekoľkých mesiacov by tieto prípravky mohli byť k dispozícii pre liečbu ťažkých prípadov Koronavirové infekcie. Treba ešte dodať, že antivirotiká určená na liečbu chrípky (oseltamivir, prípravok Tamiflu) sú voči koronavírusu úplne neúčinné.

Lekársku pohotovostnú službu má zmysel volať pri podozrení na komplikáciu koronavírusovú infekciu, predovšetkým vtedy, ak človek pociťuje narastajúcu dýchavičnosť. V takom prípade je zvyčajne potrebné hospitalizácie.

Úplne najdôležitejšie je zachovať si chladnú hlavu a nepanikáriť. Naše doterajšie znalosti o priebehu epidémie svedčia o tom, že koronavírusová infekcia je pri správnom správaní do značnej miery porovnateľná s chrípkou. Áno, je zrejmé, že veľká časť našej populácie túto infekciu prekoná, ale prevažná väčšina postihnutých sa čoskoro uzdraví bez akýchkoľvek zdravotných následkov.

#zostaňdoma

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/velky-manual-ke-koronaviru-od-expertu-z-bulovky-co-vime-proc-jsme-v-karantene-a-jak-se-ochranit.A200317_155409_ln_domov_ele

Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.
Produkt bol vložený do košíku
Pokračovať v prehliadaní Objednať